Inspector resurse umane

Durata: 5 săptămâni
Modalitate plată: Integral sau în rate
Condiții: studii liceale

Curs inspector (referent) resurse umane

Vă puteți inscrie la curs prezentându-vă la sediul nostru, sau accesând pagina de înscriere/contact. În cazul in care alegeți să vă înscrieți online trebuie să știți că pentru finalizarea înscrierii trebuie să vă prezentați în cel mult 3 zile lucrătoare la sediul nostru cu actele de identitate în original, și cu avansul pentru întocmirea contractului.


Condiții înscriere:

- studii liceale

Documente necesare pentru înscriere:

 • Copie act de identitate

 • Copie certificat de naștere

 • Copie de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul)

 • Copie de pe ultimul act de studiu/foaia matricolă/adeverința de absolvire

 • Adeverinţă medicală în original (apt pentru curs).

Cursul dureaza 5 săptămâni.

Tipul cursului: specializare

Cod COR: 333304

 • Întocmirea și gestionarea documentelor de evidență a personalului
 • Organizarea recrutării și selecția personalului
 • Întocmirea și gestionarea carnetelor de muncă ale personalului angajat
 • Întocmirea dosarului de pensionare
 • Întocmirea statului de plată pentru personalul încadrat
 • Întocmirea și depunerea declarațiilor privind contribuțiile la bugetul de stat
 • Oferirea informațiilor privind problemele de personal
 • Planificarea activității proprii
 • Administrarea bazei de date de evidență a personalului utilizând PC-ul

Certificatul este eliberat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și de Ministerul Educației și Cercetării, prin ANC – Autoritatea Națională de Calificări. În acesta se vor înscrie datele personale, tipul cursului pe care l-ați absolvit și media de absolvire. Certificatele obținute au valabilitate permanentă și sunt recunoscute național și la nivelul Uniunii Europene.

Supliment descriptiv al certificatului - reprezintă documentul în care sunt menționate competențele profesionale standardizate dobândite în urma absolvirii cursului.

Certificatul și suplimentul descriptiv sunt ridicate de către participant de la sediul Școlii EUROTRAINING, în termenul comunicat de către organizatorul cursului.

  Diploma inspector resurse umane

Plata se poate realiza sub două forme:

 • În rate conform contractului de formare profesională încheiat la înscriere

 • Integral la înscriere, caz în care veți beneficia de 5% reducere.