Contabil

Durata: 5 săptămâni
Modalitate plată: Integral sau în rate
Condiții: studii minime generale

Curs Contabil

Vă puteți inscrie la curs prezentându-vă la sediul nostru, sau accesând pagina de înscriere/contact. În cazul in care alegeți să vă înscrieți online trebuie să știți că pentru finalizarea înscrierii trebuie să vă prezentați în cel mult 3 zile lucrătoare la sediul nostru cu actele de identitate în original, și cu avansul pentru întocmirea contractului.


Condiții înscriere:

- studii minime generale

Documente necesare pentru înscriere:

 • Copie act de identitate

 • Copie certificat de naștere

 • Copie de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul)

 • Copie de pe ultimul act de studiu/foaia matricolă/adeverința de absolvire

 • Adeverinţă medicală în original (apt pentru curs).

Cursul dureaza 5 săptămâni.

Tipul cursului: inițiere

Cod COR: 343302

 • comunicarea interpersonală
 • lucrul în echipă
 • dezvoltarea profesională
 • planificarea activității
 • gestionarea și arhivarea documentelor
 • utilizarea PC
 • întocmirea/completarea documentelor primare
 • contarea operațiunilor patrimoniale
 • efectuarea de calcule specifice
 • completarea registrelor contabile
 • întocmirea balanței de verificare
 • evaluarea patrimonială
 • întocmirea bilanțului contabil
 • transmiterea documentelor specifice

Certificatul este eliberat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și de Ministerul Educației și Cercetării, prin ANC – Autoritatea Națională de Calificări. În acesta se vor înscrie datele personale, tipul cursului pe care l-ați absolvit și media de absolvire. Certificatele obținute au valabilitate permanentă și sunt recunoscute național și la nivelul Uniunii Europene.

Supliment descriptiv al certificatului - reprezintă documentul în care sunt menționate competențele profesionale standardizate dobândite în urma absolvirii cursului.

Certificatul și suplimentul descriptiv sunt ridicate de către participant de la sediul Școlii EUROTRAINING, în termenul comunicat de către organizatorul cursului.

  Diploma curs contabil

Plata se poate realiza sub două forme:

 • În rate conform contractului de formare profesională încheiat la înscriere

 • Integral la înscriere, caz în care veți beneficia de 5% reducere.