Care sunt actele necesare la înscriere ?

Actele necesare înscrierii la curs sunt:

  • copie CI
  • copie certificat naştere
  • copie certificat căsătorie (dacă este cazul)
  • copia ultimei diplome de studiu sau adeverinţa care atestă nivelul studiilor
  • adeverinţă medicală (clinic sănătos)
Pin It