Instalator sisteme fotovoltaice

Durata: 5 săptămâni
Modalitate plată: Integral sau în rate
Condiții: studii minime generale

Curs Sudor

Vă puteți inscrie la curs prezentându-vă la sediul nostru, sau prin accesarea paginii de înscriere/contact. În cazul in care alegeți să vă înscrieți online trebuie să știți că pentru finalizarea înscrierii trebuie să vă prezentați în cel mult 3 zile lucrătoare la sediul nostru cu actele de identitate în original, și cu avansul pentru întocmirea contractului.


Condiții înscriere:

- studii minime generale

Documente necesare pentru înscriere:

 • Copie act de identitate

 • Copie certificat de naștere

 • Copie de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul)

 • Copie de pe ultimul act de studiu/foaia matricolă/adeverința de absolvire

 • Adeverinţă medicală în original (apt pentru curs).

Cursul durează 5 săptămâni.

Tipul cursului: specializare

Cod COR: 741103

 • Organizarea locului de muncă
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
 • Aplicarea normelor de protecţie a mediului
 • Asigurarea calităţii lucrărilor executate
 • Întreţinerea echipamentelor de lucru
 •  Asigurarea materialelor pentru lucrările de construcții
 • Montarea structurii suport a sistemelor fotovoltaice
 • Instalarea modulelor fotovoltaice
 • Realizarea conexiunilor electrice între componentele sistemelor fotovoltaice
 • Asigurarea mentenanței sistemelor fotovoltaice

Certificatul este eliberat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și de Ministerul Educației și Cercetării, prin ANC – Autoritatea Națională de Calificări. În acesta se vor înscrie datele personale, tipul cursului pe care l-ați absolvit și media de absolvire. Certificatele obținute au valabilitate permanentă și sunt recunoscute național și la nivelul Uniunii Europene.

Supliment descriptiv al certificatului - reprezintă documentul în care sunt menționate competențele profesionale standardizate dobândite în urma absolvirii cursului.

Certificatul și suplimentul descriptiv sunt ridicate de către participant de la sediul Școlii EUROTRAINING, în termenul comunicat de către organizatorul cursului.

 

Plata se poate realiza sub două forme:

În rate conform contractului de formare profesională încheiat la înscriere


Integral la înscriere, caz în care veți beneficia de 5% reducere.

Informații curs

: