Cofetar- Patiser

Durata: 5 luni
Modalitate plată: Integral sau în rate
Condiții: studii generale minime obligatorii

Curs Cofetar-patiser

Vă puteți inscrie la curs prezentându-vă la sediul nostru, sau accesând pagina de înscriere/contact. În cazul in care alegeți să vă înscrieți online trebuie să știți că pentru finalizarea înscrierii trebuie să vă prezentați în cel mult 3 zile lucrătoare la sediul nostru cu actele de identitate în original, și cu avansul pentru întocmirea contractului.


Condiții înscriere:

- studii generale minime obligatorii

Documente necesare pentru înscriere:

 • Copie act de identitate

 • Copie certificat de naștere

 • Copie de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul)

 • Copie de pe ultimul act de studiu/foaia matricolă/adeverința de absolvire

 • Adeverinţă medicală în original (apt pentru curs).

Cursul durează 5 luni.

Tipul cursului: calificare

Cod N.C.: 7412.2.1

 • Comunicarea la locul de muncă
 • Desfășurarea muncii în echipă
 • Aplicarea normelor de protecţie a mediului
 • Aplicarea normelor igienico-sanitare
 • Aplicarea NPM și NPSI
 • Asigurarea aprovizionării cu materii prime și produse alimentare
 • Organizarea și întreținerea locului de muncă
 • Planificarea activității proprii
 • Ambalarea și pregătirea pentru comercializare a produselor
 • Asigurarea calității produselor
 • Exploatarea echipamentelor pentru copt și răcit
 • Exploatarea echipamentelor pentru pregătirea semifabricatelor de patiserie
 • Manipularea, conservarea și depozitarea materialelor și produselor alimentare
 • Prepararea produselor de patiserie/cofetărie
 • Prepararea semipreparatelor de patiserie
 • Realizarea decorațiunilor pentru produsele de cofetărie/patiserie

Certificatul este eliberat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și de Ministerul Educației și Cercetării, prin ANC – Autoritatea Națională de Calificări. În acesta se vor înscrie datele personale, tipul cursului pe care l-ați absolvit și media de absolvire. Certificatele obținute au valabilitate permanentă și sunt recunoscute național și la nivelul Uniunii Europene.

Supliment descriptiv al certificatului - reprezintă documentul în care sunt menționate competențele profesionale standardizate dobândite în urma absolvirii cursului.

Certificatul și suplimentul descriptiv sunt ridicate de către participant de la sediul Școlii EUROTRAINING, în termenul comunicat de către organizatorul cursului.

 

Plata se poate realiza sub două forme:

 • În rate conform contractului de formare profesională încheiat la înscriere

 • Integral la înscriere, caz în care veți beneficia de 5% reducere.